TV prilog o održanoj trodnevnoj obuci “Start Your Business”, održanoj u organizaciji TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, dostupan je klikom na: VIDEO

Edukatorica je bila: projekt menadžer Zeničke razvojne Agencije ZEDA d.o.o., Aida Pašalić-Uzunović.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tešanj je jedno od 20 partnerstava
za zapošljavanje koje se provodi u okviru projekta „Podrška Evropske unije
lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II), kojeg Evropska
unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada
(MOR).