Dana 21.12. i 23.12.2022., u sali općinskog vijeća Općine Tešanj, održana je obuka za rad u MS Excel-u. Edukator je bio prof.dr. Hadžib Salkić. Ova aktivnost je dio projekta “Edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina” iz Strategije razvoja općine Tešanj za period 2018-2022/27. 
Obuka za rad u MS Excel-u bila je osnovnog do naprednog karaktera.
Polaznici ove obuke su istakli kako im je ova obuka dobrodošla, te kako su dosta novih vještina i znanja usvojili i naučili, a koja će im biti od velike koristi za njhove buduće poslovne korake.