Obavijest o potrebi ažuriranja registra poljoprivrednih gospodarstava

Napominjemo sve poljoprivredne proizvođače, potencijalne korisnike novčanih potpora, koji u 2023. godini planiraju aplicirati za poticaje na
općinskoj,
kantonalnoj ili federalnoj razini, da su obvezni izvršiti ažuriranje podataka upisanih u Registar poljoprivrednih gospodarstava koji se vodi pri Službi za gospodarstvo i financije Općine Usora najkasnije do 31. 3. tekuće godine, kako bi se njihovo poljoprivredno gospodarstvo vodilo kao aktivno.

        

Sukladno članku 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj
42/08;24/20 i 31/22)
poljoprivredna gospodarstva svake godine, u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka, dostavljaju nadležnoj općinskoj službi koja vodi registre, podatke o:

        poljooprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;

–       
trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke;

–       
promjeni zemljišnog posjeda i temelj korištenja poljoprivrednog zemljišta
(površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija
i sl.).   

Poljoprivredne
kulture na zemljištu i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu se
prijaviti samo jednom u toku godine, najkasnije do 31.03. tekuće godine, kao i
promjena broja računa u banci.

 

Za upis u
registar je nadležna općinska služba za gospodarstvo – poljoprivredu, po mjestu
prebivališta fizičke osobe, odnosno sjedišta pravne osobe.

Obrasci
zahtjeva za upis kao i detaljnije inforamacije mogu se dobiti u Službi za
gospodarstvo i financije općine Usora, kao i na WEB stranici Fedralnog
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
 www.fmpvs.gov.ba.

 

Zamoljavamo Vas
da ovu obavijest emitujete u vašem programu do kraja ožujka.

www.usora.com

Najnoviji članci

Pizzerija Fontana prijatelj Mješovite srednje škole

U realizaciji našeg projekta ” Jedan...

TURSKI HOROSKOP ZA PROLJEĆE 2024. GODINU

OvanProljeće vam obećava radosne promjene. Svjetlost proljećnog sunca osvjetliće sve što je bilo potisnuto...

Izgradnju dječijih igrališta u Tešnju i Jelahu

Općinski načelnik Suad Huskić i predstavnici firmi KM gradnja doo Tešanj i Inter doo...

Možda će Vas zanimati

Pizzerija Fontana prijatelj Mješovite srednje škole

U realizaciji našeg projekta ” Jedan...

TURSKI HOROSKOP ZA PROLJEĆE 2024. GODINU

OvanProljeće vam obećava radosne promjene. Svjetlost proljećnog sunca osvjetliće sve što je bilo potisnuto...