Dana 22.05.2023. godine, u prostorijama TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, održan je sastanak između direktora TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, Edina Ibrahimovića, ispred Općine Tešanj Almira Arnautović, stručni savjetnik za podršku privredi i statistiku, sa predstavnicima CARITAS-a. Sastanku je prisustvovao i Fortunat Peter Diener, lider tima lokalnog ekonomskog razvoja (LED) BiH. 

Tema sastanka je buduća saradnja i implementacija budućih projekata CARITAS-a na području općine Tešanj.